Call for papers. Monogràfic: La intel·ligència artificial en l’educació superior. Revista de Docencia Universitaria. Vol. 22 Núm. 2 (2024)

El propòsit d’aquest número especial de la revista REDU és examinar l’impacte potencial i actual de la intel·ligència artificial (IA) en l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.

Temes d’interès:

 • La intel·ligència artificial (IA) i les seves implicacions pedagògiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
 • Eficàcia de les aplicacions de la IA per a l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
 • La IA com a catalitzador de noves metodologies docents.
 • Implicacions de la IA en l’avaluació de l’aprenentatge.
 • L’impacte de la IA en els processos de formació del professorat.
 • El potencial de les tecnologies de IA en la gestió i administració de l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
 • Qüestions socials i/o ètiques de l’ús de la IA per a l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació.
 • Costos i beneficis de l’ús de la IA en l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
 • La IA i el benestar i desenvolupament professional dels professors universitaris
 • Es donarà prioritat als treballs que continguin recerca empírica sobre resultats i pràctiques, encara que els editors també estan interessats en les qüestions socials i ètiques que han sorgit (o podrien sorgir) de l’aplicació de la IA en l’educació superior.

Dates previstes:

 • Enviament de treballs fins a l’1 de juliol del 2024
 • Data prevista de publicació desembre del 2024

Algunes referències d’utilitat:

Bahroun, Z.; Anane, C.; Ahmed, V.; Zacca, A. Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis. Sustainability 2023, 15, 12983.
Bates, T., Cobo, C., Mariño, O., & Wheeler, S. (2020). Can artificial intelligence transform higher education?. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 1-12.
Bearman, M., Ryan, J., & Ajjawi, R. (2023). Discourses of artificial intelligence in higher education: A critical literature review. Higher Education, 86(2), 369-385.
Lim, W. M., Gunasekara, A., Pallant, J. L., Pallant, J. I., & Pechenkina, E. (2023). Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation? A paradoxical perspective from management educators. The International Journal of Management Education, 21(2), 100790.

Els enviaments es realitzaran a través de la plataforma PoliPapers (es requereix un registre com a autor/a: https://polipapers.upv.es/index.php/redu/about/submissions) i s’indicarà en l’apartat comentaris a l’editor que es tracta d’un treball per al número monogràfic.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç.