Convocatòria extraordinària d’una beca de col·laboració amb l’Institut de Recerca en Educació

L’Institut de Recerca en Educació convoca una beca per col·laborar en la Revista Catalana de Pedagogia.

El període de col·laboració serà de l’1 d’octubre de 2021 fins al 30 d’abril de 2022, amb una dedicació setmanal de 20 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h. La persona becària haurà de ser estudiant de  la UB o un dels seus centres adscrits en qualsevol ensenyament homologat de grau oficial, grau propi o màster universitari.

Podeu consultar les bases de la beca, les activitats a desenvolupar i els requisits aquí.