Declaració de la Sorbona sobre els Drets de les Dades de Recerca

[Publicat originalment en https://www.leru.org/news/data-summit-in-paris]

El 27 de gener es va celebrar en la Universitat de la Sorbona la Cimera Internacional sobre els Drets de Dades de Recerca, en la qual es va signar la “Declaració de la Sorbona” sobre els drets de les dades de recerca.

En el text s’afirma la voluntat de les universitats a compartir les dades i fer un ús hagut dels mateixos, així com es fa una crida als governs a adoptar un marc jurídic que reguli aquest intercanvi i proporcioni els mitjans per a posar-lo en pràctica. L’objectiu és el de fer accessibles les dades per a accelerar els descobriments científics i el desenvolupament econòmic.

Podeu llegir els principis en els quals es basa la declaració, els compromisos acordats, la crida a la comunitat acadèmica i investigadora i les peticions a agències de finançament i governs en el següent enllaç: https://www.leru.org/files/sorbonne-declaration.pdf.