Declaració d’ISRIA: 10 punts per un procés eficaç d’avaluació de l’impacte de la recerca

Els governs i les agències de finançament s’han adonat de la necessitat de mesurar l’impacte de la investigació més enllà de les publicacions acadèmiques. És per això que treballen en l’avaluació de l’impacte de la investigació des d’una mirada multidisciplinària.

En l’informe ISRIA statement: ten-point guidelines for an effective process of research impact assessment es proposen pautes inicials per a un procés rigorós i eficaç d’avaluació d’impacte de la investigació aplicable a totes les disciplines de recerca i orientat a la pràctica.

La declaració sistematitza el coneixement expert i l’experiència de la International School on Research Impact Assessment (ISRIA). Reuneix els coneixements de més de 450 experts i professionals de 34 països, que van participar en l’escola durant els seus 5 anys d’execució (del 2013 al 2017) i comparteix un conjunt de valors centrals del programa d’aprenentatge de l’escola. Aquestes idees es destil·len en directrius de deu punts per a un procés eficaç de recerca:

(1) context
(2) propòsit
(3) necessitats de les parts interessades
(4) participació de les parts interessades
(5) marcs conceptuals
(6) mètodes i fonts de dades
(7) indicadors i mètriques
(8) ètica i conflictes d’interès
(9) comunicació
(10) comunitat de pràctica

 

Font de la imatge:
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-018-0281-5

Les pautes poden ajudar els professionals a millorar i estandarditzar el procés d’avaluació d’impacte de la recerca, però de cap manera són exhaustives i requereixen avaluació i millora contínua.