Books

New 2021

Lindín, C. (coord.) (2021). The value of digital technologies in the improvement of Higher Education. Octaedro Editorial.

New 2021

Bär, B., Campo, L. i Rubio, L. (coord.) (2021).  Aprenentatge servei i justícia global: Justícia de gènere, econòmica i ambiental, drets humans i dret a migrar. Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

New 2021

Bozu, Z., y Alcocer, M. (coord.) (2021). El portafolio del profesorado en educación superior: Uso y experiencias en el contexto iberoamericano (1ªed.). Editorial Universidad del Rosario

 

New 2021

Bueno, D. y Forés A. (2021). La práctica educativa con mirada neurocientífica. Horsori. 

 

New 2021

Cantero Serena, F.J. y Font-Rotchés, D.(eds.) (2021).  Entonaciones del español. Acentos dialectales y acentos extranjeros. Octaedro . 

New 2021

Coll, C. i Albaigés, B. (directors) (2021). L’estat de l’educació a Catalunya. Balanç i propostes per impulsar les oportunitats educatives. Anuari 2020. Barcelona: Fundació Bofill

New 2021

Forés, A. i Parcerisa, A. (directors) (2021) Educació 360: més enllà del temps lectiu. Fundació Jaume Bofill. 

New 2021

Esteban Bara, F. (2021). Chistes de Eugenio para repensar la universidad. Penguin Random House. 

New 2021

 

Imbernón, F., Mentado, T., Bozu, Z., Serrat, N., Jarauta, B., Calduch, I., Medina, J.L., Hervás, G. y Aránega, S. (2021). Metodologías innovadoras en el aula universitaria. Laboratorio Educativo 

New 2021

 

Vilafranca, I., i Cercós, R. (2021). Ciudades pedagógicas europeas. Hacia una cartografía educativa. Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

Click on the image to consult publications of IRE members prior to 2021: