Books

New book

Lleixà, T., Bozu, Z. i Aneas, A. (eds.) (2020). Educació 2020-2022. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB.

Lleixà, T., Bozu, Z. y Aneas, A. (eds.) (2020). Educación 2020-2022. Retos, tendencias y compromisos. Barcelona: IRE-UB.

New book

Esteban-Bara, F. (2019). La universidad Light. Un análisis de nuestra formación universitaria. Paidós.

New Book

Martínez, M. & Jolonch, A. (Coords.) (2019). Las paradojas de la innovación educativa. Barcelona: Horsori Editorial.

New Book

Solé, I. (Coord.), Castells, N., Miras, M., Lordán, E. & Nadal, E. (2019). Leer, comprender y aprender. Propuestas para favorece el aprendizaje a partir de textos. Barcelona: Horsori Editorial.

 
New Book

Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B. & Jardí, A. (eds.) (2019). Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Barcelona: Graó.

New book

Resultat d'imatges de Education for Intercultural Democratic Citizenship

Veugeler, W. (ed.) (2019). Education for Democratic Intercultural CitizenshipLeiden (Holanda): Brill / Sense.

New book

La didáctica de lenguas de par en par. Diálogo entre teoría y práctica

Ferrero López, C., Pujolà, J.T. (eds.) (2019). La Didáctica de la Lengua de Par en ParDiálogo entre teoría y práctica. Barcelona: Difusión

New book

Lindín, C.; Rivera-Vargas, P.; Pitarque, M. (eds.) (2019). Tecnologías Digitales para Transformar la Sociedad (vol. 2). Albacete: LiberLibro.

New book

Resultat d'imatges de pedagogías emergentes en la sociedad digital

Rivera Vargas, P., Neut, P., Pascual, S., Lucchini, P., & Prunera, P. (eds.) (2019). Pedagogías emergentes en la sociedad digital. Albacete: LiberLibro.

New book

González Blanco, J. d. P.; Molina Garuz, M. C.; Arredondo Vallejos, T. M. (eds.) (2019). Buenas prácticas e innovación en pedagogía hospitalariaBarcelona: Editorial Octaedro. (Colección Pedagogía Hospitalaria)

New book

Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J. L. (eds.) (2018). Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB.

Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J. L. (eds.) (2018). Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos. Barcelona: IRE-UB.

New book

 

Bartolomé, A.; Moral-Ferrer, J. M. (eds.) (2018). Blockchain en Educación. Barcelona: LMI. (Colección Transmedia XXI)

2018

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Payá, M.; Rubio, L. (2018). “El codisseny com a metodologia d’investigació i innovació educativa: el potencial de la participació”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 7-12). Barcelona: IRE-UB.

Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Payá, M.; Rubio, L. (2018). “El codiseño como metodología de investigación e innovación educativa: el potencial de la participación”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 7-12). Barcelona: IRE-UB.

Bartolomé, A., Lindín, C.; Rivera-Vargas, P. (2018). “Gestión de programas de aprendizaje personalizado mediante cadenas de bloque”. En A. Bartolomé & J. M. Moral-Ferrer (Eds.), Blockchain en Educación (p. 141-182). Barcelona: LMI. (Colección Transmedia XXI).

Bartolomé, A.; Moral-Ferrer, J. M. (Eds.) (2018). Blockchain en Educación. Barcelona: LMI. (Colección Transmedia XXI)

Bartolomé, A.; Moral-Ferrer, J. M. (2018). “Blockchain en Educación. El marco”. En A. Bartolomé & J. M. Moral-Ferrer (Eds.), Blockchain en Educación (p. 141-182). Barcelona: LMI. (Colección Transmedia XXI).

Bartolomé, A.; Rodríguez, J. L.; Lindín, C. (2018). “Una “educació” en mans d’enginyers”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 13-17). Barcelona: IRE-UB.

Bartolomé, A.; Rodríguez, J. L.; Lindín, C. (2018). “Una “educación” en manos de ingenieros”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 13-17). Barcelona: IRE-UB.

Bozu, Z.; Aránega, S. (2018). “Cap a on va la formació inicial dels mestres i de les mestres? Propostes de millora des de la perspectiva dels formadors de formadors”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 19-25). Barcelona: IRE-UB.

Bozu, Z.; Aránega, S. (2018). “¿Hacia dónde va la formación inicial de los maestros y maestras? Propuestas de mejora desde la perspectiva de los formadores de formadores”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 19-25). Barcelona: IRE-UB.

Coll, C.; Mauri, T.; Colomina, R. M.; Engel, A.; Oller, J.; Onrubia, J.; Rochera, M. J. (2018). “Cap a una educació distribuïda i interconnectada. Algunes implicacions per a la formació dels docents”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 27-31). Barcelona: IRE-UB.

Coll, C.; Mauri, T.; Colomina, R. M.; Engel, A.; Oller, J.; Onrubia, J.; Rochera, M. J. (2018). “Hacia una educación distribuida e interconectada. Algunas implicaciones para la formación de los docentes”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 27-31). Barcelona: IRE-UB.

Esteban, F.; Martínez, M. (2018). “La qüestió de la identitat a la formació universitària d’avui”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 33-38). Barcelona: IRE-UB.

Esteban, F.; Martínez, M. (2018). “La cuestión de la identidad en la formación universitaria de hoy”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 33-38). Barcelona: IRE-UB.

Gràcia, M.; Jarque, M. J.; Lacerda, C.; Jarque S.; Vega, F. (2018). “L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral a les aules universitàries”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 39-43). Barcelona: IRE-UB.

Gràcia, M.; Jarque, M. J.; Lacerda, C.; Jarque S.; Vega, F. (2018). “La enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral en las aulas universitarias”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 39-43). Barcelona: IRE-UB.

Gros, B.; Cano, E. (2018). “L’ús de les analítiques d’aprenentatge per a la millora de la formació”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 45-50). Barcelona: IRE-UB.

Gros, B.; Cano, E. (2018). “El uso de las analíticas de aprendizaje para la mejora de la formación”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 45-50). Barcelona: IRE-UB.

Gustems, J.; Burset, S.; Martín, C. (2018). “Educació artística i musical per a l’educació del segle xxi”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 51-55). Barcelona: IRE-UB.

Gustems, J.; Burset, S.; Martín, C. (2018). “Educación artística y musical para la educación del s. xxi”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 51-55). Barcelona: IRE-UB.

Imbernón, F. (2018). “La cultura col·laborativa en el professorat. Es té poca cultura col·laborativa?”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 57-60). Barcelona: IRE-UB.

Imbernón, F. (2018). “La cultura colaborativa en el profesorado. ¿Se tiene poca cultura colaborativa? “. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 57-60). Barcelona: IRE-UB.

Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (eds.) (2018). Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB.

Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (eds.) (2018). Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos. Barcelona: IRE-UB.

Lleixà, T.; Pérez-Escoda, N.; Buscà, F. (2018). “Cohesió social i emocions en la formació del professorat d’educació física”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 61-65). Barcelona: IRE-UB.

Lleixà, T.; Pérez-Escoda, N.; Buscà, F. (2018). “Cohesión social y emociones en la formación del profesorado de educación física”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 61-65). Barcelona: IRE-UB.

Santacana, J.; Asensio, M.; López, V.; Martínez, T. (coords.) (2018). La evaluación de las «apps» en el patrimonio cultural. Gijón: Ediciones Trea.

Santacana, J.; Llonch, N.; Asensio, M. (2018). APP, Arqueologia & M-Learning. Reconstruir, restituir, interpretar i avaluar. Barcelona: Rafael Dalmau.

Vilà, R.; Aneas, A.; Freixa, M.; Sabariego, M.; Rubio, M. J. (2018). “Educar en competències per al diàleg interreligiós i intercultural per afrontar el radicalisme i la intolerància religioses”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 67-71). Barcelona: IRE-UB.

Vilà, R.; Aneas, A.; Freixa, M.; Sabariego, M.; Rubio, M. J. (2018). “Educar en competencias para el diálogo interreligioso e intercultural para afrontar el radicalismo y la intolerancia religiosas”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 67-71). Barcelona: IRE-UB.

Vilanou, C.; Vilafranca, I.; Garcia Farrero, J. (2018). “La viabilitat de l’humanisme pedagògic a l’Europa postmoderna”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos (p. 73-77). Barcelona: IRE-UB.

Vilanou, C.; Vilafranca, I.; Garcia Farrero, J. (2018). “La viabilidad del humanismo pedagógico en la Europa posmoderna”. En T. Lleixà, B. Gros, T. Mauri & J. L. Medina (eds.), Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos (p. 73-77). Barcelona: IRE-UB.

 

2017

Cano, E.; Ion, G. (eds.) (2017). Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement. Hershey (Pennsylvania): IGI Global.

López, R.; Miralles, P.; Prats, J. (dirs.); Gómez, C. (coord.) (2017). Enseñanza de la historia y competencias educativas. Barcelona: Editorial Graó.

Murphy, T., Tan, J., Luna, E., Folgueiras, P., Furco, A., Harrison, C., Laurence, P., Martin, D., & Walker, G. (2017). “Developing local and international collaborations to enhance the student learning experience through university-community engagements”. En A. B. Cozza & P. Blessinger (ed.), University partnerships for pre-service and teacher development (p. 109-126). Bingley: Emerald Publishing Limited.

 

2016

Cano, E. (2016, 3a ed.). Evaluación de la Calidad Educativa. Madrid: La Muralla.

Cano, E.; Fernández-Ferrer, M. (eds.) (2016). Evaluación por competencias: la perspectiva de las primeras promociones de graduados en el EEES. Barcelona: Octaedro.

Coll, C. (2016). “La personalització de l’aprenentatge escolar. El què, el per què i el com d’un repte indefugible”.  A J. M. Vilalta (dir.). Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari d’Educació 2015. P. 43-104.  Barcelona: Fundació Bofill. http://www.fbofill.cat/sites/default/files/RepteseducacioCatalunya.Anuari2015_041016.pdf

Fuentes, N., Gómez, M., & Luna, E. (2016). “De los grupos de trabajo a los equipos docentes. Proceso de constitución”. En A. M. Novella (coord.), Impulsando los equipos docentes (p. 33-46). Barcelona: Octaedro.

Lleixà, T.; Sebastiani, E. M. (coords.) (2016). Competencias clave y Educación Física ¿Cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación? Barcelona: Inde.

Martínez, M. (coord.); Esteban, F.; Jover, G.; Payá, M. La educación, en teoría. Madrid: Síntesis.