I Congrés Internacional de Neuroeducació

Els dies 25 i 26 de maig de 2018 més de 350 professionals de l’àmbit educatiu es van reunir amb l’objectiu de dialogar i compartir mirades per millorar l’educació.

El Congrés, organitzat pel grup de recerca Entorns i materials per a l’aprenentatge (ema), va comptar amb la participació de ponents de prestigi internacional implicats en els àmbits de la neurociència i l’educació, que van treballar a partir de les evidències de les investigacions i estudis de com aprèn el cervell per fonamentar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Conegueu alguns dels ponents:

> Programa

> Resum del congrés