La febre per la publicació acadèmica. Quants articles és possible escriure?

Segons una anàlisi en la revista Nature, 265 investigadors publiquen més de 73 papers a l’any. La quantitat d’autors hiperprolífcs es va multiplicar per 20 entre 2001 i 2014, tal com exposa Mónica G. Salomone, periodista especialitzada en ciència, en SINC. La ciencia es noticia.

En l’article “Científicos que publican un estudio cada cinco días: ¿son realmente sus autores?” es planteja on és el límit de l’autoria. Es proposa qui hauria de ser considerat autor i com els autors més prolífics coincideixen en l’estratègia del treball en xarxa.

 

 

Font imatge: https://www.pexels.com/photo/boat-ship-sailboat-paper-19678/