La Universitat de Barcelona publica la “Guia per a la identificació correcta de l’autoria i la filiació institucional”

La guia té com a objectiu millorar la visibilitat dels equips investigadors de la UB que signen articles científics, així com de la institució a nivell nacional i internacional.

En el document es determinen directrius perquè la signatura institucional de la UB consti de manera apropiada, amb la recomanació d’utilitzar la signatura normalitzada o nom bibliogràfic únic (NBU). També es donen pautes per a incloure el nom de la institució ateses les diferents situacions que puguin donar-se. Tot això tindrà un impacte positiu quant a la fiabilitat dels indicadors bibliomètrics de qualitat, productivitat científica, impacte i col·laboració internacional.

D’altra banda, la guia també presenta recomanacions per a la col·laboració d’investigadors en mitjans de comunicació. En primer lloc, es considera imprescindible fer constar la pertinença a la UB quan es divulguen aspectes vinculats a l’àrea de coneixement en els mitjans. A més, han d’esmentar-se també les diferents adscripcions en cas de formar part de diferents institucions de la UB. Aquestes recomanacions s’acompanyen d’exemples de bones pràctiques.

 

Podeu consultar la guia aquí.