Nou article: The social inclusion of immigrant girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers

Teresa Lleixà i Carolina Nieva publiquen aquest article a Sport, Education and Society. Un estudi que té com a objectiu analitzar les percepcions i decisions del professorat d’educació física en relació amb la millora de la inclusió social de les noies immigrants.

Es poden descarregar fins a 50 exemplars gratuïts.


Resum de l’article

El context educatiu actual en molts països europeus es caracteritza per una població estudiantil que mostra una gran diversitat cultural a causa de l’augment de la immigració de les últimes dècades.

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les percepcions i decisions del professorat d’educació física en relació amb la millora de la inclusió social de les noies immigrants. El fonament teòric d’aquest estudi és el concepte d’interseccionalitat desenvolupat en el feminisme de tercera onada. El marc metodològic d’aquest estudi és el seu enfocament en el pensament docent, amb especial atenció al concepte de teories implícites. S’utilitzen dues tècniques de recerca qualitativa, l’entrevista i el focus group, i els participants van ser 19 professors i professores d’educació física de les escoles primàries estatals de la comarca del Baix Llobregat de Catalunya. Les dades resultants revelen les creences d’aquest professorat respecte a (a) la seva formació en interculturalitat i gènere, que consideren molt limitada; (b) el compromís de les noies immigrants en les activitats d’educació física, inicialment elevades però disminuint a mesura que envelleixen; (c) la participació de les famílies de les nenes en la seva escolarització, que pot condicionar-ne el grau de participació; (d) les diverses estratègies i decisions que el professorat ha de fer sobre organització i intervenció, algunes de les quals es refereixen a si i com formar grups de gènere mixt per a activitats específiques; i (e) la responsabilitat que senten per motivar les noies immigrants a participar en l’educació física.

L’anàlisi dels resultats a través de la perspectiva de la interseccionalitat suggereix que l’educació del professorat es veuria millorada per (a) una major formació en la diversitat cultural des de la perspectiva del gènere, en vistes a fomentar la inclusió de tots els estudiants; (b) formació en habilitats de competència en comunicació intercultural; (c) una major sensibilització sobre com l’ús del llenguatge i altres comportaments a l’aula pot reforçar involuntàriament la dominació masculina; i (d) la promoció de la reflexió en el context de les pràctiques situades.

 

Referència
Lleixà, T.; Nieva, C. (2018). The social inclusion of immigrant girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers. Sport, Education and Society, 1-14. https://doi.org/10.1080/13573322.2018.1563882