Nou llibre: La universitat light. Una anàlisi crítica de la nostra formació universitària.

 

Del Dr. Francisco Esteban Bara, Universitat de Barcelona.

 

Sinopsi
Ja era hora que la formació universitària deixés anar llast i s’adaptés a les noves circumstàncies; creu i ratlla. No obstant això, no hauríem d’estar tan satisfets.

La raó de ser d’aquesta emblemàtica institució no és només adaptar-se als vents que bufen en cada època i acomodar-se a les característiques de l’estudiant que se li presenta a cada moment. Hi ha altres qüestions importantíssimes i imperibles que avui no es consideren com mereixen, i això està provocant que la formació universitària es desvirtuï o, en el millor dels casos, quedi a mitjà fer. No va bé la cosa si hi ha estudiants que pensen que la universitat és un lloc de pas, si no esperen d’ella res més que un títol acadèmic que sigui rendible.

En La universitat light trobem una reveladora anàlisi que assenyala que la formació universitària actual és incompleta, perquè s’està perdent l’oportunitat de viure la veritable aventura que hauria de proporcionar.

 

Referència: Esteban-Bara, F. (2019). La universitat Light. Una anàlisi de la nostra formació universitària. Paidós.

Podeu trobar-ho en https://www.planetadelibros.com/libro-la-universidad-light/294015