Nou projecte: La educación mediática y la dieta informativa como indicadores de la capacidad de análisis crítico de contenidos informativos en futuros docentes (MEDIA4Teach)

Grup: DHIGeCs (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials)

Investigadors Principals: Lydia Sánchez i Joaquim Prats

Durada del projecte: de l’1 de juny de 2020 a l’1 de juny de 2023

Referència: PID2019-107748RB-100

Dotació econòmica: 37.000€

 

Descripció del projecte:

A la darrera convocatòria de projectes de recerca finançats pel Ministeri de Ciència va ser concedit el projecte Media4Teach (“La educación mediàtica y la dieta informativa como indicadores de la capacidad de anàlisis crítico de contenido informativo en futuros maestros”), liderat per la professora Lydia Sánchez de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, i pel catedràtic emèrit de la Facultat d’Educació Joaquim Prats. En el projecte hi participen professors de les dues facultats, membres del grup de recerca consolidat DHIGECS, i compta amb la col·laboració de l’empresa de verificació periodística Newtral, liderada per Ana Pastor, periodista i presentadora de la Sexta.

 

Media4Teach té per objectiu analitzar els fenòmens de desinformació i com des de la formació del professorat de secundària es pot fermentar el pensament crític. En les societats democràtiques com la nostra, els mitjans tenen un paper informatiu, formen l’opinió pública, ofereixen marcs amb els quals interpretar la realitat i impliquen un element de contrapoder. No obstant això, l’aparició d’Internet ha canviat substancialment la manera com  s’usa i consumeix la informació. Fenòmens tan actuals com les anomenades “notícies falses”, el discurs sobre “fets alternatius”, o les anomenades “bombolles de filtres”, revelen una amenaça de desinformació, així com una falta de consum crític de la informació. Els professors que han de formar els joves del futur no han rebut formació en alfabetització mediàtica. Així, l’objectiu principal d’aquest projecte és determinar la relació entre la capacitat d’anàlisi crítica del contingut informatiu, l’alfabetització mediàtica adquirida al llarg de la formació prèvia i la dieta informativa consumida pels estudiants al Màster en Formació de Professorat de Secundària a Espanya.