Nova publicació – Sandín-Esteban: Estudios de casos ‘theory driven’: inmigración y éxito escolar

La professora María Paz Sandín-Esteve, del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE), de la Universitat de Barcelona, ​​ha publicat Estudios de casos theory driven: inmigración y éxito escolar a la revista Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación.

Aquest treball aborda la connexió entre el nivell empíric i el paper de la teoria en la investigació qualitativa.

Es presenten dues investigacions sobre els processos de persistència acadèmica en estudiants de famílies d’origen migratori; informes nacionals i internacionals, i resultats d’investigacions prèvies que indiquen que aquests joves tenen el doble de possibilitats d’abandonar el sistema educatiu.

Els estudis de casos desenvolupats amb orientació theory driven serveixen de base per a mostrar l’ús d’instruments quantitatius i qualitatius integrats en un disseny mixt seqüencial i exemplificar algunes anàlisis de la informació qualitativa.

Referència:
Sandín-Esteban, M. P. (2018). Estudios de casos theory driven: inmigración y éxito escolar. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 11(22), 57-74. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-22.ectd