Participació en el 10th International Conference on Computer Supported Education

Marta Gràcia, coordinadora del grup CLOD (Comunicació, Llengua Oral i Diversitat) i investigadora principal del projecte “Los sistemas de soporte a la toma de decisiones docentes (SSD) y el desarrollo de la competencia lingüística” (EDU201563616-P), i altres investigadors de l’equip, presenten un pòster a la 10th International Conference on Computer Supported Education organitzat per CSEDU, celebrat a Funchal (Madeira, Portugal) els dies 15-17 de març de 2018.

El congrés va reunir experts per discutir sobre nous entorn d’aprenentatge, millors pràctiques i estudis de cas en estratègies innovadores basades en la tecnologia, polítiques institucionals en educació amb suport de la tecnologia incloent-hi educació oberta i a distància, utilitzant ordinadors.

Jordi Casanovas, enginyer informàtic contractat al projecte “Los sistemas de soporte a la toma de decisiones docentes (SSD) y el desarrollo de la competencia lingüística” (EDU201563616-P), del qual Marta Gràcia és la IP, va presentar el pòster titulat “Empowering Teachers’ Self Assessment of Their Own Practice on Student’s Oral Skills EVALOE Decision Support System”.

Al pòster es van presentar resultats preliminars vinculats al projecte que s’està desenvolupament centrat en el disseny, construcció i validació d’un sistema digital d’avaluació formativa i presa de decisions per mestres, l’EVALOE-SSD, en relació amb el desenvolupament de la competència comunicativa oral dels alumnes d’educació infantil i primària, en el qual participen escoles de Catalunya, l’Estat Espanyol, el Brasil i l’Equador. L’objectiu principal del projecte és ajudar les mestres a reflexionar sobre la seva pràctica educativa i millorar-la.

 

Article relacionat:
Gràcia M., Casanovas J., Sancho M., Casanovas J. and Cuatrecasas M. (2018). Empowering Teachers’ Self Assessment of Their Own Practice on Student’s Oral Skills – EVALOE Decision Support System. Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education – Volume 2: CSEDU, ISBN 978-989-758-291-2, pages 272-277. DOI: 10.5220/0006785902720277