Publicat un article a la revista International Journal of Qualitative Methods (JCR Q1) de Fernando Hernández, Paulo Padilla i Joan-Anton Sánchez

L’article “Using Cartographies to Map Time and Space in Teacher Learning in and Outside School” de Fernando Hernández, Paulo Padilla i Joan-Anton Sánchez ha estat publicat a la revista International Journal of Qualitative Methods (JCR Q1).

 

Autors: Paulo Padilla-Petry, Fernando Herández-Hernández y Joan-Anton Sánchez-Valero

Resum:

Aquest article explora les relacions entre les cartografies visuals dels professors i les narracions orals per a comprendre millor les relacions espacials i temporals en l’aprenentatge dels professors. Es basa en un projecte de recerca les principals preguntes de la qual van ser 1) Com i on aprenen a ensenyar els professors de secundària? 2) Quines són les conseqüències d’aquest aprenentatge en les seves relacions pedagògiques i en els processos i resultats d’aprenentatge dels seus alumnes? Atès que la recerca narrativa ha estat una forma habitual d’abordar el tema i ha portat a un èmfasi en l’aprenentatge com un viatge a través de contextos i al llarg del temps, es discuteixen teòricament algunes de les seves contribucions per a explorar els camins d’aprenentatge dels professors, i també s’examinen els mètodes visuals, en particular les cartografies. A més, l’article presenta l’anàlisi de cartografies i enregistraments de vídeo de 29 professors de secundària, centrant-se en les interaccions en diferents espais i moments en el temps descrits per ells. Els resultats suggereixen que aprendre a ser professor pot ocórrer en les interaccions amb objectes, persones i espais més enllà dels límits de l’escola, la universitat i els llocs formals de formació i aprenentatge. També mostren que el caràcter rizomàtic de les cartografies pot no impedir el pensament teleològic o la idea que qualsevol tipus d’aprenentatge és intencionat. Finalment, aquest treball conclou que l’aprenentatge dels professors no s’ajusta al marc de representació que distingeix entre continguts formals i activitats d’oci, aules i espais privats, lliçons i cossos, emocions i coneixements.

Paraules clau: recerca narrativa, recerca basada en les arts, narrativa fotogràfica, elicitació fotogràfica, anàlisi narrativa

Referència:

Padilla-Petry, P., Hernández-Hernández, F., & Sánchez-Valero, J.-A. (2021). Using Cartographies to Map Time and Space in Teacher Learning in and Outside School. International Journal of Qualitative Methods. https://doi.org/10.1177/1609406921992906