XIV Jornades Internacionals d’Innovació Docent: Avanços i desafiaments per a la transformació educativa

La Universitat d’Oviedo, a través de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (INIE) organitza les “XIV Jornades Internacionals d’Innovació Docent: Avanços i desafiaments per a la transformació educativa” que se celebraran els dies 24 i 25 de gener de 2022.

Es troba obert el termini d’enviament de contribucions, a través d’un resum de 250 paraules, fins al 10 de desembre. La inscripció a les jornades és gratuïta, i la participació pot desenvolupar-se de manera presencial i/o en línia.

La transformació educativa és una tasca que involucra molts factors: el binomi professorat-alumnat, l’evolució de les metodologies docents, l’ús d’eines tecnològiques, etc. A través d’una combinació eficient i eficaç de tots aquests factors, s’ha de proporcionar una formació acadèmica integral que respongui a les expectatives i necessitats de l’estudiantat, que li permeti convertir-se en una ciutadania responsable i en professionals rellevants.

Les jornades serveixen com a lloc de trobada, de reflexió, d’intercanvi d’idees i d’experiències, que afavoreixi les sinergies entre grups interdisciplinaris, i que porti a millorar la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Més informació sobre les jornades:
• Instagram: @inie.innovacion
• Twitter: @inie_innovacion
• Web: https://jornadasinnova.uniovi.es/