Previsió d'ozó troposfèric a Catalunya

The 2016 campaign for monitoring tropospheric ozone levels (Campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya) is done from 15th May until 15th September by the Servei de Vigilància i Control de l'Aire from the Departament de Territori i Sostenibilitat.

The MAiR group of the University of Barcelona is responsible of providing the ozone forecast for Catalunya every day through the ARAMIS.cat system. The forecasts are done for today (24 hours) and tomorrow (48 hours) consisting of an air quality zone threshold map and a warning map with alerts of surpassing thresholds.

Figures below show the 15th Sept 2016 ozone levels forecast.

Predicció dels nivells d'ozóMapa d'avisos  • Departament de medi ambient. Gencat.
  • Meteocat

 

Per poder entendre millor les característiques dels diferents tipus de previsió es recomana consultar el manual d'estil.

La previsió de l’ozó troposfèric es realitza en el marc de la Campanya d'Ozó 2016 gestionada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya. La Direcció General de Qualitat Ambiental, a través del Servei de Vigilancia i Control de l’Aire, és l’òrgan competent per a vigilar i avaluar la qualitat de l’aire ambient a Catalunya.

El grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microscalar —MAiR— de la Universitat de Barcelona encarregat de realitzar la previsió de l'ozó troposfèric a Catalunya mitjançant el sistema de previsió no es fa responsable d'una incorrecta utilització i/o una errònia interpretació de les dades disponibles en aquesta web. En particular, la previsió de qualitat de l'aire és el resultat d'un procés de simulació numèrica. Aquests resultats adoleixen d'incerteses associades a l'estat del coneixement científic de la física i la química de la contaminació, i de la qualitat de les dades d'entrada del sistema de modelització. A més, s'ha de tenir en compte que les concentracions resultants del sistema de previsió són concentracions mitjes, i han de ser diferents de les concentracions observades a les estacions de mesura.