Novetats - Novedades - News

[CATALÀ]     Màster en Art Sonor / Postgrau de Disseny Sonor / Preinscripció oberta
Prematrícula:   del 01/05/2017 al 29/09/2017       Matrícula:  del 02/10/2017 al 31/10/2017
Inici docència:  10/10/2017                           Final de docència:  06/02/2018
 
[ESPAÑOL]   Máster en Arte Sonoro / Postgrado de Diseño Sonoro / Preinscripción abierta
Prematrícula:  del 01/05/2017 al 29/09/2017       Matrícula:  del 02/10/2017 al 31/10/2017
Inicio docencia:  10/10/2017                                 Final de docencia:   06/02/2018
 
[ENGLISH]    Master in Sound Art / Sound Design Postgraduate / Pre-registration open
Pre-registration:  from 01/05/2017 to 29/09/2017  Registration:   from 02/10/2017 to 31/10/2017
Starting :    10/05/2017                                           Ending :           06/02/2018
 
 
 

Starting activities and meeting with registered students : Tuesday, October 10 at 4 PM at the Fine Arts Faculty of UB. c/ Pau Gargallo, 4 . 08028 Barcelona

Visita el nostre blog / Visita nuestro bloc / Visit our blog

http://masterartsonor.tumblr.com