Preinscripció

Per a realitzar la inscripció al màster, primer cal fer la preinscripció.


Condicions 

Els aspirants al màster han d’estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o titulació (espanyola o estrangera) corresponent que dona accés al postgrau o màster, o bé tenir una certificació acreditativa corresponent.  En el cas de no tenir una titulació de grau o llicenciatura, no es podrà accedir al títol de màster en art sonor. En el seu lloc, sempre serà possible accedir a un diploma d’extensió universitària que acreditarà els estudis realitzats


Període

La preinscripció al màster es pot realitzar durant tot l’any. 


Documentació a aportar

Els aspirants al màster han d’estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o titulació.

  • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de l’aspirant: DNI per sol·licitants amb nacionalitat espanyola, document d’identitat expedit per l’autoritat competent en el cas dels estudiats de la Unió Europea, o passaport en el cas d’estudiants estrangers.
  • Fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o titulació (espanyola o estrangera) corresponent que li dona accés al postgrau o màster, o certificació acreditativa corresponent. No cal adjuntar-ho en el cas d’haver obtingut el títol al mateix centre on es matricula el postgrau o màster.
  • Breu currículum vitae, incloent la formació i activitat professional en el camp de l’art sonor, en cas de que n’hi hagi.
  • Carta de motivació, de no més de 3.000 caràcters (espais inclosos), exposant els motius pels quals es desitja cursar el postgrau o màster i la línia d’investigació o de producció artística que s’espera poder desenvolupar-hi.

Lliurament de la documentació

Per algun dels següents sistemes alternatius (o un, o l’altre):

  • Correu electrònic a qualsevol de les següents adreces: cerda@ub.edu, o jmberenguer@ub.edu. En cas que els documents es facin arribar per correu electrònic, l’estudiant haurà d’especificar, en el text de dit correu, si desitja preinscriure’s a un dels dos postgraus o al màster complet.
  • Carta postal, o lliurada en , a l’atenció de Secretaria d’Estudiants i Docència de l’Oficina de Màsters i Postgraus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona , a l’adreça:

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Oficina de Màsters i Postgraus C/ Pau Gargallo, 4 Barcelona (España) 


Selecció d’aspirants

La selecció de l’alumnat es durà a terme per part dels professors del màster, a partir de la carta de motivació, l’expedient acadèmic del grau o els postgraus o màsters cursats prèviament, el currículum artístic i l’experiència professional. Els alumnes admesos rebran una carta del director del màster aproximadament 15 dies desprès del lliurament de tota la documentació. 

Només els alumnes acceptats en el procés de preinscripció podran realitzar la matriculació.