Calendari acadèmic

POSTGRAU DE CREACIÓ SONORA

Inici de la docència: 13 Febrer 2024
Final de la  docència: 8 Juny 20224


POSTGRAU DE DISENY SONOR

Inici de la docència: 10 Octubre 2023
Final de la docència:9 Febrer 2024


La càrrega docent i de treball de l’alumne en aquest màster es computa en crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), sistema unificat de la Unió Europea. Un crèdit ECTS correspon aproximadament a unes 25 hores de treball de l’alumne, que, en el cas d’aquest màster, es distribueixen com segueix : 32% d’hores de classes magistrals, 20% d’hores de treball dirigit i 48% d’hores de treball autònom de l’alumne.


L’horari de classes

– dimarts: de 16:00 a 20:00
– dimecres: de 16:00 a 20:00
– dijous: de 16:00 a 20:00


L’horari de treball individual i de recuperació de classes teòriques

– dilluns : de 10:00 a 20:30
– dimarts : de 10:00 a 14:30
– dimecres : de 10:00 a 14:30
– dijous : de 10:00 a 14:30
– divendres : de 10:00 a 20:30


A més d’assistir a les classes teòriques els alumnes del màster han de satisfer un programa de tutoria, el desenvolupament d’un treball personal pràctic, els treballs teòrics e cada assignatura i les pràctiques del taller. Els tallers d’escultura de la Facultat de Belles Arts són oberts de dimarts a divendres, tot el dia.

Les assignatures es donaran a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Durant el curs tenen lloc conferències, instal·lacions sonores, concerts i algunes pràctiques, al Centre d’Art Contemporani Arts Santa Mònica de Barcelona i al Centre de producció artística Hangar.

Fes servir la vista “Agenda” per a veure els esdeveniments en llista. Fes servir la vista “Mes” per a veure els esdeveniments al mes seleccionat. Fes servir la vista “Setmana” per a veure els esdeveniments a la setmana seleccionada.


Calendari