Preus i pagament

Preus

Postgrau de Creació sonora : Materials i eines2000 € + taxes universitàries*           
Postgrau de Disseny sonor : Projecció i espai2000 € + taxes universitàries*
Projecte final de màster2000 € + taxes universitàries*

*El preu de les taxes UB varia cada curs, i està al voltant dels 70 €


Pagaments

A cada matrícula (al setembre o gener) es paga només un postgrau, o un projecte final de màster, segons sigui el cas (en cap cas s’han de pagar dos postgraus a la vegada). El pagament s’ha de realitzar com a màxim una setmana desprès de rebre el corresponent full de pagament. El pagament del postgrau o del projecte s’ha de realitzar en la seva totalitat, no és possible fer-ho de forma fraccionada. El resguard de pagament s’ha de lliurar al coordinador del màster.