Presentació

La finalitat d’aquests estudis és transformar en àmbit de recerca ben definit una sèrie de pràctiques creatives i d’anàlisis teòriques sobre els fets sonors, que fins ara es presentaven de manera dispersa en forma de produccions marginals d’altres àmbits, com ara les Belles Arts, la Música o la Arquitectura i, en la vessant teòrica, la Filosofia, la Història de l’Art, la Musicologia o la Pedagogia.

A qui s’adreça

El màster va dirigit preferentment, a llicenciats i professionals en els àmbits de les arts plàstiques, l’arquitectura i la música. Pel seu contingut, aquest postgrau, pot ser d’interès per llicenciats i professionals d’història de l’art, pedagogia, psicologia i filosofia. Als alumnes llicenciats se’ls lliurarà un títol de postgrau, i als professionals i alumnes als quals resta fins un 10% per acabar els estudis de grau, se’ls lliurarà un títol d’Extensió Universitària. 


Metodologia

El màster pretén desenvolupar una actitud pràctica i experimental amb els conceptes, procediments i tècniques pròpies de l’art sonor, a partir de l’interès de cada alumne i del seu projecte personal.

Es treballarà amb l’encreuament de llenguatges de diversa procedència: conceptes artístics a partir de l’art experimental de les últimes dècades i marcs conceptuals híbrids provinents de la ciència i la música. Es desenvoluparà un mètode de treball basat en el pensament en xarxa, mitjançant la interrelació, interacció, interconnexió d’exemples, conceptes i obres artístiques enteses com un procés de treball on es combinen informacions i experiències que poden barrejar-se i reordenar-se de múltiples maneres possibles.

S’aplicarà un sistema de treball pràctic basat en l’experimentació directe amb els sons, els espais i els materials, desenvolupant una estructura acumulativa d’experiències amb una combinatòria destinada a expandir-se en una multiplicitat de relacions i direccions.


Idiomes

Les classes es realitzen habitualment en castellà, sense que això vulgui dir que alguns professors no puguin donar certes explicacions addicionals en d’altres idiomes, com l’anglès o el francès, als alumnes que així ho requereixin. No es requereix, però, cap acreditació de domini del castellà.

Els professors convidats podran, ocasionalment, fer servir altres idiomes, com l’anglès o el francès.