UB
Vircont

Adenovirus and norovirus contaminants in commercially distributed shellfish

Autors: 
Rodriguez-Manzano, J., Hundesa, A., Calgua, B., Carratala, A., Maluquer de Motes, C., Rusiñol, M., Moresco, V., Ramos, A. P., Martínez-Marca, F., Calvo, M., Monte Barardi, C. R., Girones, R., Bofill-Mas, S.
Undefined
Any: 
2013
Editorial o referència bibliogràfica: 
Food and Environmental Virology. In press
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).