+34 93 402 14 83       Contacta'ns

UB
Vircont

Cost-effective method for microbial source tracking using specific human and animal viruses

Autors: 
Bofill-Mas, S. S., Hundesa, A., Calgua, B., Rusiñol, M., Maluquer de Motes, C., Girones, R., & de Motes, C. M.
Catalan
Any: 
2011
Editorial o referència bibliogràfica: 
Journal of Visualized Experiments, 5(58), 5-9
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).