+34 93 402 14 83       Contacta'ns

UB
Vircont

Efectos sobre la salud de la contaminación de agua y alimentos por virus emergentes humanos

Autors: 
Clemente-Casares, P., Albiñana-Giménez, N., Girones Llop, R., Bofill-Mas, S., Maluquer de Motes Porta, C., & Hundesa Gonfa, A.
Catalan
Any: 
2005
Editorial o referència bibliogràfica: 
Revista Española de Salud Pública
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).