UB
Vircont

Exploring the diversity of coronavirus in sewage during COVID-19 pandemic: Don't miss the forest for the trees

Autors: 
Martínez-Puchol S, Itarte M, Rusiñol M, Forés E, Mejías-Molina C, Andrés C, Antón A, Quer J, Abril JF, Girones R, Bofill-Mas S
Undefined
Any: 
2022
Editorial o referència bibliogràfica: 
Sci Total Environ. Dec 15;800:149562. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149562. Epub 2021 Aug 9
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).