UB
Vircont

Genome Sequence of a Cynomolgus Macaque Adenovirus (CynAdV-1) Isolate from a Primate Colony in the United Kingdom

Undefined
Autors: 
Zeng Z, Zhang J, Jing S, Cheng Z, Bofill-Mas S, Maluquer de Motes C, Hundesa A, Girones R, Seto D, Zhang Q
Any: 
2016
Editorial o referència bibliogràfica: 
Genome Announcements, Nov 3;4(6). pii: e01193-16. doi: 10.1128/genomeA.01193-16
WEBINAR: COVID-19, WASTEWATER-BASED EPIDEMIOL...

Organized by the International Water Association

https://iwa-network.org/learn/covid-19-wastewater-based-epidemiology/

Webinar: Water and COVID-19. Characteristics...

International Water resources association (IWRA) https://www.iwra.org/waterandcovid19-webinar/

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Webinar: Covid-19: A Water Professional’s Per...
Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.