UB
Vircont

Looking for a needle in a haystack. SARS-CoV-2 variant characterization in sewage

Autors: 
Looking for a needle in a haystack. SARS-CoV-2 variant characterization in sewage. Itarte M, Bofill-Mas S, Martínez-Puchol S, Torrell H, Ceretó A, Carrasco M, Forés E, Canela N, Girones R, Rusiñol M
Undefined
Any: 
2022
Editorial o referència bibliogràfica: 
Curr Opin Environ Sci Health. Dec;24:100308. doi: 10.1016/j.coesh.2021.100308. Epub 2021 Nov 6
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).