+34 93 402 14 83       Contacta'ns

UB
Vircont

A Novel Tool for Specific Detection and Quantification of Chicken/Turkey Parvoviruses To Trace Poultry Fecal Contamination in the Environment

Autors: 
Carratala, A., Rusinol, M., Hundesa, A., Biarnes, M., Rodriguez-Manzano, J., Vantarakis, A., … Bofill-Mas, S.
Catalan
Any: 
2012
Editorial o referència bibliogràfica: 
Applied and Environmental Microbiology, 78(20), 7496-7499
Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).