8.2 dessecaciÓ > 8.2.5 riscos i normes de seguretat
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.2.1 Fonament de la tècnica
8.2.2 Tipus de dessecació
8.2.3 Procediment
8.2.4 Agents dessecants
8.2.5 Riscos i normes de seguretat
tancar

Riscos en la dessecació d’un líquid

Com ja s’ha indicat, de vegades, per eliminar l’aigua en líquids orgànics es fan servir compostos sòlids, la manipulació dels quals pot ser perillosa. Els més usuals són:

Perclorat de magnesi. La majoria de les explosions com a conseqüència de la utilització d’aquest producte en el transcurs d’una operació de deshidratació són degudes al residu d’àcid perclòric (que hi ha a la sal) que es combina per formar un perclorat orgànic explosiu. Com a mesura de prevenció pot ser reemplaçat pel pentòxid de fòsfor, encara que aquest és corrosiu i provoca greus cremades.

Sodi i hidrur de calci. S’han d’utilitzar per eliminar la humitat d’un líquid ja assecat prèviament, és a dir, amb baix contingut d’aigua. No s’ha d’oblidar que reaccionen amb l’aigua i produeixen hidrogen, el qual pot crear una sobrepressió i és un gas molt inflamable.

En la pàgina web del Ministeri (http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_464.htm) es troba informació referida a l’NTP 464: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas.

 

 

 

 

 

A A A