Descripció

Quantitat d’electricitat consumida als edificis de la Universitat de Barcelona en diferents usos (il·luminació, funcionament d’aparells elèctrics i electrònics, climatització, etc.)

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolució
Consum total UB (MWh) 45.320 43.386 42.370 41.017 39.887 39.911 Sense canvis significatius
Consum per m² (kWh) 79,45 75,15 73,40 70,59 66,34 66,38 Sense canvis significatius

Resultats

El consum d’electricitat va augmentar un 84% al conjunt de la UB entre els anys 1995 i 2010, en tant que l’increment en aquest mateix període va ser del 40% per m² de superfície construïda.

Aquesta tendència creixent reflecteix tant el major ús d’energia en climatització (especialment l’augment de sistemes d’aire condicionat a l’estiu) i maquinària de laboratoris o aparells electrònics, com l’increment de superfície construïda amb la suma dels edificis de la UB.

A partir de l’any 2010 es produeix un canvi de tendència degut al tancament dels edificis en períodes de vacances, a la conscienciació de la comunitat universitària, al major control dels sistemes de climatització i a la realització d’actuacions d’estalvi, com ara la implantació de lluminàries tipus LED. Així, entre els anys 2010 i 2017 el consum ha disminuït un 22% en total, i un 30% per m² de superfície construïda.