Amb l’inici de l’any 2017 ha estat necessari introduir alguns canvis en la recollida de taps en la campanya ‘Destapa solidaritat’ de la Fundació GAEM (Grup d’afectats d’esclerosi múltiple), ja que els costos de transport d’aquest material s’havien incrementat, i no compensava els recursos que s’obtenen en lliurar el material.

A partir d’ara, en comptes de passar per cadascuna de les Biblioteques del CRAI-UB on estan instal·lats els contenidors, tots els taps es traslladen a un únic punt del Campus Diagonal, i des d’allà la Fundació GAEM farà la recollida. La recollida interna la realitzarà cada dos o tres mesos F. Concejo SCP, que presta el servei de carteria i petit transport intern als centres de la UB.

Des d’aquí volem agrair la participació de F. Concejo SCP en el projecte, que permetrà seguir destinant els diners recaptats per la recollida de taps al desenvolupament dels projectes de recerca sobre esclerosi múltiple.

A més, amb aquest nou circuit de transport us podrem oferir resultats de la quantitat de taps recollits a la UB. Per exemple, en la primera recollida realitzada amb aquest nou sistema s’han obtingut 43,4 kg de taps, que s’han acumulat entre els mesos de desembre de 2016, i gener i febrer de 2017.

Taps recollits CRAI-UB (març 2017)

OSSMA