Ecoconsells

La certificació d’eficiència energètica d’edificis (Eco2.0-46)

A l’anterior ecoconsell vam tractar l’arquitectura bioclimàtica, i us vam parlar dels edificis amb zero emissions. En aquesta ocasió, ens centrarem en el significat de la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

Des de l’any 2013, a conseqüència de l’aprovació del Real Decret 235/2013, els edificis o habitatges que es vulguin llogar o vendre, o tots aquells en què una autoritat pública ocupi més de 250 m2, han de disposar obligatòriament d’un certificat energètic.

Qualificacio energetica de l´edifici acabat. Campus de Bellvitge
Etiqueta d’eficiència energètica i imatge del nou Aulari del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.

La certificació energètica és un document oficial que dóna informació sobre les característiques d’un edifici o habitatge en relació a les seves necessitats energètiques, tenint en compte la zona climàtica, les característiques de l’envolupant (finestres, cobertes, façanes, ….) i els sistemes de climatització i de generació d’aigua calenta existents a l’edifici.

A partir d’aquestes dades s’obtenen els valors del consum d’energia i les emissions de CO2 anuals que s’estima que tindrà l’edifici, i es determina la qualificació energètica de l’edifici a partir d’una classificació que varia de la lletra A (la més eficient) a la G. L’etiqueta energètica visualitza aquestes dades utilitzant l’escala de colors del verd al vermell.

Aquestes dades permeten conèixer el consum energètic associat a l’ús de l’immoble i valorar quines accions de millora es podrien realitzar per reduir-ne el seu consum. Per exemple, un edifici que obtingui una qualificació energètica A aconseguirà un estalvi aproximat de gairebé el 90% respecte la lletra G.

Actualment ja s’han certificat energèticament més de 570.000 edificis a Catalunya, dels quals més de 3.100 són edificis de nova construcció. La majoria del edificis existents han estat qualificats amb les lletres E, F i G, mentre que els edificis nous obtenen millors resultats.

qualificació energètica dels edificis a Catalunya

En el cas de la UB, fins ara tenim deu edificis certificats, tres d’ells amb qualificació energètica B, un amb qualificació C, cinc amb qualificació D i un altre edifici amb F.

Resultats de les certificacions energètiques realitzades als edificis de la UB.

EdificiConsum energia anual [kWh/m2]Emissions CO2 anuals [kg CO2/m2]Qualificació
Belles Arts (Annex)17543B
Bellvitge (Nou Aulari)25764B
Biologia (Aulari)23859D
Biologia (Margalef)27365F
Biologia (Prevosti)837199D
Ciències de la Terra11428D
Farmàcia (Annex)19946D
Farmàcia (Principal)482120C
Filosofia i Geografia i Història615153D
Relacions Laborals13624B

Quina informació ens aporta la certificació energètica?

  • La certificació energètica ens permet valorar el nivell d’eficiència energètica d’un edifici, gràcies a l’obtenció de dades del consum d’energia primària (kWh/m2·any) i les emissions de CO2 (kg CO2/m2·any) anuals estimades en condicions normals de funcionament i ocupació.
  • Informa sobre la qualificació d’energia primària, d’emissions, de la demanda de calefacció i de refrigeració de l’edifici segons una classificació en set lletres (la lletra A sent la més eficient).
  • L’etiqueta energètica mostra de forma visual a través d’una escala de colors la qualificació energètica obtinguda. Aquesta visualització de les dades permet comparar més fàcilment les dades entre diferents edificis.
  • Permet estimar el sobrecost econòmic que tindrà l’edifici durant el seu ús, en comparació amb el cost que tindria si tingués una qualificació energètica més eficient.
  • Detecta les principals deficiències de l’edifici en relació al consum energètic.
  • Informa sobre quines millores es poden realitzar per aconseguir que l’edifici obtingui una millor qualificació energètica, tot i que en cap cas obliga a què es realitzin.
    Per exemple, canviar les finestres per unes més aïllants, instal·lar tendals per evitar la incidència directa del sol, aïllar les cobertes i les façanes dels edificis, actualitzar les calderes i la il·luminació per altres més eficients, …

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Deixa un comentari