• Grup de recerca en estudis nacionals i polítiques culturals (GRENPOC)
  • El Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC), és un Grup integrat en la Càtedra UB Josep Termes de lideratges, ciutadania i identitats, que impulsa estudis i recerques sobre les teories del nacionalisme, els moviments nacionals i els conflictes ètnics i identitaris en el món contemporani, com també en promou sobre les polítiques culturals entorn de la memòria històrica i la gestió de l’espai públic com a representació cultural: els anomenats arxius de la contemporaneïtat. També dedica una especial atenció a la història del catalanisme.

  • Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)
  • El Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA) forma part del CEHI i es dedica a l’estudi de la història recent de Catalunya, focalitzant l’anàlisi en els principals aspectes relacionats amb la guerra civil, la implantació del franquisme a Catalunya, la propagació de las bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora.

  • Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere
  • El Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere estudia la diversitat cultural des d’una mirada transversal de gènere i des d’una perspectiva interdisciplinària, el Grup desenvolupa un conjunt d’activitats entorn de la problemàtica que vertebra la seva agenda científica: gènere i multiculturalisme.

  • Grup d’Estudi d’Història de la Cultura i dels Intel•lectuals (GEHCI)
  • El Grup d’Estudi d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) treballa en la construcció d’un espai de reflexió historiogràfica i de debat sobre temes d’història cultural. La preocupació central del grup és l’estudi del sector intel·lectual professional català en connexió amb la problemàtica particular espanyola i general europea.

  • Grup de Recerca “Treball, Institucions i Gènere” (T.I.G.)
  • L’objectiu principal del Grup de Recerca “Treball, Institucions i Gènere” (T.I.G.) és promoure la recerca i la docencia en el camp de la Història del Treball desde la perspectiva de Gènere.