Oficina de Recerca

L’Oficina de Recerca té com a objectiu donar suport i  assessorar els grups de recerca i investigadors i investigadores adscrits a la Facultat en els temes relacionats amb la gestió dels ajuts i projectes, convenis i d’altres processos directament relacionats amb la recerca.

Serveis

 • Informació general i difusió de convocatòries de recerca.
 • Assessorament als investigadors per a gestionar sol·licituds d’ajuts a la recerca.
 • Preparació i presentació de sol·licituds.
 • Gestió econòmica de projectes, control i informes econòmics.
 • Habilitació de crèdit.
 • Convocatòria de beques finançades amb ajuts de recerca i pagaments.
 • Tramitació de la contractació de personal amb càrrec a projectes.
 • Gestió econòmica de convenis per a finançar projectes de recerca.
 • Suport a la confecció de memòries d’activitats.
 • Suport als usuaris del GREC i detecció d'utilitats noves.
 • Suport a la Comissió de Recerca de la Facultat de Filosofia.
 • Suport a la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història.
Comparteix-ho: