Infraestructures de recerca

La Facultat de Geografia i Història disposa de diverses infraestructures de recerca que es troben en els serveis i laboratoris que allotja, així com una sèrie d'espais de recerca per a investigadors visitants. A més, la Comissió de Recerca de la Facultat fa costat als equips de recerca en les convocatòries de renovació d'equipament científic i tecnològic de recerca obsolet.
Laboratoris

El Laboratori d’Antropologia és un espai al servei de la recerca que es fa en el Departament d’Antropologia Social. Habitualment, a més, serveix com a espai on es desenvolupen diverses activitats, com ara seminaris lligats a diversos projectes de recerca.

Persona responsable: Dr. Mikel Aramburu Otaz

 

És un espai del Departament de Geografia dedicat a la docència i a la recerca en temàtiques de planejament territorial, compartit per les seccions de Geografia Humana i d’Anàlisi

Persona responsable: Dr. Francesc Nadal i Dra. Dolores Sánchez Aguilera.

 

El Laboratori de Cartografia i SIG es va crear el 1991 i les seves activitats es centren en la docència, la recerca i l’elaboració de projectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG) i la seva aplicació en la gestió del medi ambient, la planificació territorial i urbana, el geomarketing o la geolocalització amb Big Data, entre d’altres.  

Persona responsable: Dra. M. Belén Gómez Martín

 

És un laboratori del Departament de Geografia vinculat al Grup de Climatologia (GC), i orientat específicament a la recerca en climatologia i medi ambient.

Persona responsable: Dr. Javier Martín Vide.

 

El Laboratori de Geografia Física és una aula on es desenvolupen classes pràctiques a més de treballs de recerca (sempre i quan no hi hagi activitats docents de grup). L’espai compta amb la infraestructura i l’equipament necessari per a l’anàlisi de sòls, aigües, sediments, elements vegetals i cendres, que ens ajudin a comprendre a escala humana els diferents processos de naturalesa física que han tingut o tenen lloc a la Terra. En el Laboratori de Geografia Física ja s’han desenvolupat moltes Tesis Doctorals, Treballs de Fi de Grau i Màster i altres treballs de recerca dins els diferents ensenyaments impartits des del Departament de Geografia. El Laboratori compleix les normes de seguretat i recollida de residus establertes per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona.

Persona responsable: Dr. Xavier Úbeda.

 

Al Laboratori de Geografia Regional es desenvolupen les tasques de recerca vinculades als estudis d’Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Geografia.

Persona responsable: Dra. Dolores Sánchez Aguilera.

 

Localitzat en el Departament d’Història de l’Art, en aquest laboratori es desenvolupen tasques de recerca, suport tècnic multimèdia al professorat i difusió d'esdeveniments del Departament. També s'hi duu a terme el seguiment de la preparació i distribució de Matèria. Revista internacional d'Art, revista del Departament. 

Persona responsable: Dr. Enric Ciurans Peralta

 

El Centre d'Investigacions Film-Història, fundat pel professor Josep Maria Caparrós Lera, es va crear com a associació el 1983 y com a Laboratori de cinema des del curs 1989-1990, essent refundat l’any 2000 como a Grup de Recerca multidisciplinar pel Vicerectorat de Recerca, adscrivint-se com a entitat associada al Parc Científic de Barcelona. El laboratori té com a principal objectiu l’estudi de les relacions existents entre Cinema i Història, utilitzant el film como a font de recerca i medi didàctic de les Ciències Humanes i Socials, al considerar les pel·lícules com a testimonio de la societat, reflex de les mentalitats i retrat de l’evolució del món contemporani, profunditzant en el seu context socio-històric en la línia iniciada pels països anglosaxons denominada cinematic contextual history. Vinculat a la Secció d’Història Contemporània i Món Actual del Departament d’Història i Arqueologia, publica la revista Filmhistoria Online.

Persona responsable: Dr. Andreu Mayayo Artal

 

El LAMUB neix a principis dels anys 80 per a iniciativa dels membres de l’equip d’un projecte d’arqueometria liderat pel Dr. Manuel Riu. Entre els participants en aquest projecte hi havia la Dra. Imma Ollich i els Drs. José Ignacio Padilla, Marius Vendrell i Prim Bertran. El laboratori centre els treballs de recerca en arqueologia medieval que es desenvolupen des de la Secció d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica del Departament d’Història i Arqueologia. 

Persona responsable: Dra. Marta Sancho Planas

 

El Laboratori d’Arqueologia i Arqueometria, lligat a la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i Arqueologia, té la infraestructura necessària per a l’emmagatzematge i estudi dels materials procedents de les excavacions realitzades pels investigadors de la Facultat. La secció d'Arqueometria compta amb un ampli equipament per realitzar preparacions de mostres i diverses analítiques. Aquest laboratori inclou la possibilitat de tractaments sedimentològics, arqueobotànics, zooarqueològics i de materials ceràmics, lítics i metàl·lics.

Persona responsable: Dra. Alessandra Pecci

 

El Taller de Tècniques Artístiques és l’aula destinada a la impartició de l’assignatura que porta el mateix nom del grau d’història de l’art, a l’hora que es destina també a la recerca i experimentació en aquells procediments artístics que han tingut més rellevància en la història de l’art, pintura, escultura, gravat, esmalts i ceràmica, entre d’altres.  Està proveït de la infraestructura i el materials necessaris per al desenvolupament de les diverses disciplines artístiques  que s’estudien. És un espai obert a tots aquells alumnes i professors del Departament d’Història de l’art que per aspectes vinculats a la seva recerca ho requereixin.  

Persona responsable: Dra. Roser Piñol Bastidas

 

L’Aula de Música és l’espai en el qual s’imparteixen, principalment, les classes del Màster en Música com a Art Interdisciplinària, un Màster oficial interuniversitari amb participació de la UB, la URV i l’ESMUC. És tracta d’una aula versàtil equipada amb infraestructura per al desenvolupament de docència, recerca i creació musical. Un espai obert a docents i alumnat, vinculats als estudis que, sobre Música en les seves diferents vessants, es realitzen al Departament d’Història de l’Art.

Persona responsable: Dr. Josep Lluís i Falcó

La Facultat disposa d’uns espais equipats amb diversos punts de treball que es poden sol·licitar per als investigadors visitants que realitzen estades temporals.

Amb el compromís de contribuir a la millora de les infraestructures de recerca, la Comissió de Recerca de la Facultat pren el compromís de cofinançar la renovació de l’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet, ajudant als equips de recerca de la Facultat en la seva renovació. En la darrera convocatòria del vicerector de Recerca de la UB, de 16 de novembre de 2018, el cofinançament aportat per la Comissió de Recerca va ser del 10%.

 

  • Convocatòria d'ajuts per al cofinançament 2020

La Comissió de Recerca de la Facultat ha publicat la resolució per la qual es convoquen ajuts per al cofinançament de la convocatòria del vicerector de Recerca de la UB d’ajuts per a la renovació d’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet 2020. Aquí podeu trobar la resolució i les bases de la convocatòria, així com els documents de sol·licitud i de compromís de cofinançament.

Els CCiTUB són la principal infraestructura de recerca de tota la UB per a tots els investigadors de la universitat. És una eina bàsica en els projectes de recerca que es porten a terme a la Facultat, tant en la caracterització de materials com en la datació absoluta, entre d’altres aplicacions. Els CCiTUB ofereixen un gran ventall de facilitats en tecnologies en Biociències, de materials i químiques.