Doctorat

Què és l’EDUB?

façana de les facultes de geografia i història i de filosofia - UB

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB), aprovada per ORDRE ECO/119/2013, de 7 de juny, (DOGC 19 de juliol de 2013), té la finalitat d’organitzar, en el marc de la política científica universitària, la formació i la preparació professional dels estudiants de doctorat. En aquest sentit, aporta als investigadors que s’estan formant una cultura interdisciplinària vinculada amb un projecte científic coherent, organitzat en el marc dels programes de doctorat.

L’EDUB gestiona, per mitjà de programes interdisciplinaris, els estudis i les activitats de doctorat de la UB de tots els àmbits del coneixement. D’aquesta manera, es procura la màxima transversalitat i es contribueix a la coherència en el desenvolupament i la visibilitat internacionals de l’oferta formativa de doctorat.

Com a membre de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU), la UB és una de les poques universitats que té les dimensions, la massa crítica i les competències científiques necessàries per establir una política de recerca real pròpia i per apostar pel valor estratègic de la formació d’investigadors, amb l’objectiu de fomentar la investigació internacional.

La misió de l’escola de doctorat és l’organització acadèmica i administrativa dels programes de doctorat conduents a l’obtenció del títol de Doctor promovent l’excel·lència, la visibilitat i la internacionalització. 

La visió és promoure i donar suport a l’excel·lència acadèmica en la formació de doctors i doctores orientada a la generació i transferència de coneixement i esdevenir una unitat que ajudi a la consolidació de la recerca de la UB com una Universitat de referència i reconeguda internacionalment.

Per aconseguir els seus objectius l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona es basarà en els següents valors:  

  • Responsabilitat

  • Integració i participació

  • Cooperativitat

  • Excel·lència acadèmica

  • Innovació

  • Impuls de les relacions nacionals i internacionals

  • Millora continua i transparència

 

L’objectiu estratègic de l’Escola de Doctora de la Universitat de Barcelona és constituir-se en un model organitzatiu, tant acadèmic com administratiu, dels programes de doctorat garantint la qualitat en l’oferta acadèmica i l’eficiència en la gestió.

Els seus objectius són la planificació, el desenvolupament, la supervisió i el seguiment dels programes de doctorat i altres activitats formatives en l’àmbit de la recerca, amb especial atenció a la transversalitat i la multidisciplinarietat.

 

Comparteix-ho: