Aplicació de metodologies d’aprenentatge no presencial a pràctiques de laboratori químic.

Una part de les sessions de laboratori químic de l'assignatura de pràctiques d'Anàlisi d'aliments s'ha hagut de realitzar de forma virtual en el curs 20-21. Per a dur-ho a terme, s'ha aplicat una metodologia docent que utilitzava vídeos interactius, visualitzats en sessions sincròniques sota la supervisió del professor. La metodologia ha tingut una acollida molt positiva tant des del punt de vista dels alumnes com dels professors. Aquesta experiència ha esdevingut la fase pilot d’aquest projecte, que té per objectiu aplicar una metodologia tipus aula inversa que compti amb eines visuals interactives. Això podria complementar molt bé les sessions presencials, cobrint mancances detectades en l’assignatura, contribuint a una major implicació dels alumnes i un millor aprofitament de les sessions presencials per a l’aprenentatge d’actituds i habilitats. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aplicar i avaluar la docència en aula inversa basada en recursos audiovisuals interactius per a pràctiques de laboratori d’anàlisi d’aliments.

Objectius específics:

- Incrementar i homogeneïtzar els coneixements de partida dels alumnes quan assisteixen a les sessions de pràctiques.

- Incrementar la implicació dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge, inclús abans d’assistir a les pràctiques presencials. 

- Proporcionar eines que aportin una visió global dels procediments analítics que s’aborden a les sessions pràctiques.

- Posar en pràctica la presa de decisions en un protocol analític i fomentar l’esperit crític de l’alumne.

- Aplicar una metodologia docent tipus aula inversa utilitzant vídeos interactius per posar en pràctica la presa de decisions en un protocol analític i  fomentar l’esperit crític de l’alumne.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/002
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Alba Tres Oliver
Participants: 
Stefania Vichi, Anna Tresserra Rimbau, Maria Cristina Andrés Lacueva, Francesc Guardiola Ibarz
Ensenyament/s: 
Grau en Ciència i tecnologia dels aliments
Assignatures implicades: 
Practiques d'anàlisi d'aliments (Bloc químic i sensorial)
Estratègies docents per la millora/innovació: