Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 1. Acompanyar els alumnes en el seu aprenentatge actiu i cooperatiu. 2. Promoure l’autonomia dels estudiants i facilitar a l’alumnat el desenvolupament de les seves capacitats de lideratge. 3. Facilitar l’aplicació de coneixements teòrics al món real per tal de donar resposta a necessitats diverses. 4. Ser conscient del que implica fer recerca i de la importància d’una planificació adequada per a no malgastar recursos i obtenir resultats fiables. 5. Ser capaç de debatre, argumentar i defensar les opcions escollides, tenint-ne en compte els punts forts i febles, tot implicant-se en un projecte en concret.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/027
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Barón Parés, Júlia
Participants: 
Júlia Barón Parés, María Luz Celaya Villanueva, Imma Miralpeix Pujol, Mireia Ortega Durán
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Assignatures implicades: 
Adquisició de l’anglès com a segona llengua I, Adquisició de l’anglès com a segona llengua II
Estratègies docents per la millora/innovació: