Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Actualment els estudiants d’Enginyeria Biomèdica realitzen pràctiques típiques d’electrònica en els seus estudis, similars a les que es realitzen en altres ensenyaments. Segons l’opinió dels estudiants aquest tipus de pràctiques són molt poc motivadores doncs, no veuen l’aplicació directa als seus estudis. La proposta és aplicar la metodologia basada en projectes per a la realització de les pràctiques en el grau d’Enginyeria Biomèdica en les dues assignatures: Electrònica Aplicada i Biomedical Instruments and Equipment. D’aquesta forma els alumnes haurien de realitzar un projecte d’electrònica aplicat a l’Enginyeria Biomèdica. Els alumnes a més d’estar més motivats adquiriran competències en la realització d’un projecte, és a dir, mitjançant l’aprenentatge basat en projectes els estudiants podran adquirir competències professionals que són difícils de treballar amb metodologies convencionals. Algunes d’aquestes competències són les propostes per la UB com a competències transversals [1] i les seran molt útils en el seu Treball Fi de Grau i en el seu futur professional. 

 

L’objectiu de la proposta es que els alumnes adquireixin les competències en la realització de projectes d’enginyeria como són:

 1. Capacitat de treballar amb una metodologia professional en la realització d’un projecte.
 2. Utilització d’eines de recerca d’informació tècnica.
 3. Capacitat emprenedora.
 4. Capacitat de redacció d’una memòria tècnica professional.
 5. Capacitat de treballar en equip
 6. Capacitat d’utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d’informació relacionada amb els equips biomèdics.
 7. Tenir capacitat d’organització i de gestió del temps.
 8. Mantenir un comportament adequat en un entorn de treball. Compromís ètic.
 9. Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica
 10. Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions
 11. Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit
Codi del projecte: 
2014PID-UB/076
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Jordi Colomer Farrarons
Participants: 
Pedro Luis Miribel Català, Jaime López Sánchez, Gloria Cemelia Sánchez Marquez
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Biomedical instruments and equipment
Electrònica aplicada