Facultat de Física

Grups d'innovació docent

GINDOC-UB/086
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Colomer Farrarons, Jordi
GINDOC-UB/018
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Yedra Cardona, LLuís
GINDO-UB/069
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Martín-Badosa, Estela

Projectes reconeguts

2023PMD-UB/011
Actiu
Coordinació: Albert Serra Ramos
2023PID-UB/012
Actiu
Coordinació: Ignasi Perez Rafols
2022PID-UB/006
Actiu
Coordinació: Albert Alvarez Carulla
2022PMD-UB/008
Actiu
Coordinació: Juan Marcos Fernandez Pradas
2022PMD-UB/011
Actiu
Coordinació: Jaume Guasch Inglada
2021PID-UB/004
Actiu
Coordinació: Olga Casals Guillen
2017PID-UB/031
Finalitzat
Coordinació: JORGE LABANDA ANGULO
2019PID-UB/034
Finalitzat
Coordinació: Puig Vidal, Manel
2017PID-UB/013
Finalitzat
Coordinació: JULIA DIAZ, BRUNO
2021PID-UB/010
Finalitzat
Coordinació: Jaime López Sánchez
2014PID-UB/076
Finalitzat
Coordinació: Jordi Colomer Farrarons
2014PID-UB/071
Finalitzat
Coordinació: Puig Vidal, Manuel
2015PID-UB/T03
Finalitzat
Coordinació: Perez Canals, Enrique
2016PID-UB/013
Finalitzat
Coordinació: Alonso Casanovas, Oscar
2012PID-UB/029
Finalitzat
Coordinació: Estela Martín Badosa