DANTRO

Docència en Antropologia Social i Cultural.
Presentació: 

- Estimular la revisió i innovació pel que fa a les metodologies d'ensenyament i aprenentatge de la disciplina antropològica

- Dissenyar nous formats de Treball Final de Grau i avaluar-ne el desplegament i resultat

- Cercar eines per estimular l'aprenentatge actiu i combatre la problemàtica de l'absentisme

- Detectar problemes/oportunitats de coordinació entre assignatures del grau

- Analitzar el resultat de les diferents metodologies i formes d'avaluació emprades en les assignatures del grau en Antropologia Social i Cultural

Codi UB: 
GINDO-UB/202
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Marquez Porras, Raul
Membres del grup: 
Oriol Beltran Costa
Ferran Estrada Bonell
Cristina Larrea Killinger
Diana Mata Codesal
Estratègies de millora/innovació docent: