Avaluació

La Millora de la competència de treball en equip mitjançant l’avaluació entre iguals a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”

Aquest projecte d’innovació docent vol incidir en la millora de la competència transversal del treball en equip mitjançant la introducció de l’avaluació entre iguals en l’elaboració d’un projecte d’investigació en grup (amb un valor total del 30% de la nota) a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”. Aquesta assignatura obligatòria és de segon curs dels graus d’Estudis Anglesos i Llengües Modernes, s’ofereix el segon quadrimestre i consta de tres grups de matí i un de tarda d’entre 45 i 60 estudiants.

Millora de la competència comunicativa de futurs professionals de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica per l’assessorament col·laboratiu

En un moment en què l’educació inclusiva ha esdevingut prioritària a les escoles, els estudiants que es preparen per a ser futurs professionals en l’àmbit de l’educació formal necessiten eines que els permetin afavorir- aquesta inclusió.

GOLEM XIV: Aprenentatge guiat mitjançant models de llenguatge massius.

La finalitat del projecte és fer servir les noves tecnologies d’intel·ligència artificial basades en models de llenguatge massius, del anglès large language models (LLMs), per guiar a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, i també per proporcionar ajuda als docents durant l’avaluació de les activitats que els alumnes desenvolupen. 

Formación en competencias y habilidades profesionalizadoras en evaluación psicológica utilizando metodología Data Wise y estudio de casos.

Mejorar la actividad docente y el proceso de aprendizaje en la formación de competencias profesionalizadoras, en el campo de la evaluación psicológica dentro de la asignatura obligatoria de Habilidades y Métodos de Evaluación en Psicología de la Salud del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MUPGS).

Reflexió i millora de l’avaluació de les assignatures de caire metodològic del Grau de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, amb èmfasi en l’avaluació única.

L'avaluació dels aprenentatges té dues finalitats fonamentals, un pel seu caràcter social per seleccionar, promocionar, acreditar i certificar els aprenentatges de l'estudiant i, l'altra de caràcter pedagògic que permet comprendre, regular i millorar les situacions del procés d'ensenyament i d'aprenentatge, que té com a finalitat primordial identificar les necessitats de canvi per ajudar els alumnes a construir els seus coneixements, durant el desenvolupament de capacitats i competències (Sanmarti, 2010).

Introducció de la impressió 3D en assignatures impartides per la Secció d’Enginyeria Química a la Facultat de Química

La finalitat principal d’aquesta proposta és que els estudiants de l’assignatura d’Expressió Gràfica (EG) puguin adquirir de manera integral (conceptualització-disseny-fabricació) i adaptada al seu àmbit d'estudi els coneixements i destreses relacionats amb l’enteniment de l’espai 3D a partir de representacions en 2D.

El portafolis digital d'aprenentatge per al desenvolupament de les competències transversals i específiques al pràcticum del màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius.

Finalitzada la primera edició de l'assignatura del pràcticum al Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius (2022-2023) va arribar el moment de fer el balanç. Des de l'equip de coordinació de l'assignatura es va dur a terme una recollida d'informació on es van detectar fal·lències, obstacles i vulnerabilitats que necessiten una millora per a la formació i avaluació dels estudiants, així com oportunitats i potencialitats que val la pena mantenir.

Nom llarg: 
Grup d’Innovació i Millora Docent en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Presentació: 

L’objectiu principal és la introducció de millores i innovacions docents en l’ensenyament de la Bioestadística en els graus vinculats a les Ciències de la Salut: Medicina, Enginyeria Biomèdica, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Nutrició i Ciències i Tècniques dels Aliments.

Tradicionalment l’Estadística ha estat percebuda per l'alumnat dels ensenyaments en Ciències de la Salut com quelcom allunyat de les seves motivacions acadèmiques i professionals, i com una matèria complicada d’entendre i de ser utilitzada en la seva pràctica professional. Com a grup ens proposem dur a terme accions que permetin canviar aquesta percepció, modernitzant l’ensenyament de l’Estadística, facilitant l'aprenentatge d'habilitats i coneixements, i aconseguint que l’alumnat pugui donar-li valor a l'aprenentatge assolit.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers anys: 

  • Desenvolupament del projecte Team -Based learning aplicat a l'assignatura de Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la recerca del grau de Medicina.
  • Projecte: Implementació d’exercicis individualitzats a les pràctiques d’ordinador d’Epidemiologia Nutricional. Assignatura: Salut Pública i Epidemiologia Nutricional Grau de Ciències o Tècniques dels Aliments. Responsable: Sara Pérez-Jaume
  • Projecte: Aplicació de la metodologia d’Aula Inversa en les tutories de grup. Assignatura: Bioestadística. Grau en Enginyeria Biomèdica. Responsable: Josep Lluís Carrasco
  • Projecte: Problem-based learning en el seminaris d’anàlisi de dades. Assignatura: Disseny Experimental i Anàlisi de Dades. Grau en Ciències Biomèdiques. Coordinador: Guillem Clot Razquin
Codi UB: 
GINDO-UB/205
Coordinació: 
Carrasco Jordan, Josep Lluís
Membres del grup: 
Rosa Abellana Sangrà
Maria Begoña Campos Bonilla
Guillem Clot Razquin
Sara Perez Jaume
Natalia Pallarès Fontanet
Judit Peñafiel Muñoz
Cristina López González
Leire Berrocal Garmendia

Pàgines