DSambApS

Grup d'innovació docent pel Desenvolupament Sostenible
Presentació: 

L'objectiu principal del grup és desenvolupar i dur a terme accions d'innovació docent en l'ensenyament i l'aprenentatge dels diversos aspectes relacionats amb el Desenvolupament Sostenible. Aquestes accions van encaminades per una banda a millorar aquest procés d'aprenentatge i, per una altra, a aconseguir que els i les estudiants incorporin la responsabilitat social com a un aspecte important a considerar com a futurs professionals.

En l'aprenentatge dels Objectius pel Desenvolupament Sostenible proposats per l'ONU dins l'Agenda 2030 per part dels estudiants de Ciències Ambientals, s'utilitzen com a exemple les accions locals de millora social i mediamebiental que duen a terme els propis estudiants, de manera que s'aconsegueix implicar-los molt més en el seu propi aprenentatge i a buscar aplicacions professionalitzadores dels conceptes teòrics apresos. Aquest aspecte professionalitzador s'aconsegueix també en involucrar els estudiants en l'avaluació dels treballs realitzats pels seus companys i el seu propi, millorant la seva visió crítica i autocrítica.

Aquestes accions d'innovació docent s'estan duent a terme dins l'assignatura de Desenvolupament sostenible des del curs 2016-17 i el grup pretén consolidar-ho i ampliar-ho a d'altres assignatures del mateix i d'altres graus en un futur proper.

Codi UB: 
GINDO-UB/171
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Esparza Pagès, Mireia
Membres del grup: 
- Dra. Mar Grasa Martínez (Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, Facultat de Biologia)
- Dr. Enric Tello Aragay (Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, Facultat d'Economia i Empresa)
Dr. Roc Padró Caminal (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Dr. Roc Padró Caminal (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)