Els Estudis de Filologia: Ocupabilitat i Projectes Professionals

Aquest projecte té com a objectiu crear una guia pràctica de les possibles sortides professionals que ofereixen els graus de Filologia, entesos com a estudis interdisciplinaris. Aquesta s’estructurarà al voltant de diversos perfils, centrant-se en aquells no tan coneguts però atraients i necessaris en el mercat laboral. Els perfils es presentaran a partir d’entrevistes a joves filòlegs que han aplicat els seus coneixements i desenvolupat el seu projecte professional a varis camps (a part de l’ensenyament). Per exemple: creadors de noves editorials, investigadors, traductors literaris, etc. Així també, es vol mostrar a l’estudiant les possibles ocupacions en àmbits menys coneguts com els departaments lingüístics i empreses online que han proliferat en els darrers temps. Aquest projecte neix de la constatació d’una manca de materials i recursos que facilitin el pas de la universitat al món laboral.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Desenvolupar una eina que sigui d’utilitat i d’acompanyament per l’estudiant, especialment en els darrers cursos del grau.
  • Mostrar a nivell pràctic possibilitats professionals dels graduats de la Facultat de Filologia.
  • Oferir una visió d’ocupacions i camins a partir d’experiències personals reals.
  • Fomentar la capacitat per situar-se al mercat laboral i potenciar la capacitat d’emprendre.
  • Focalitzar en sortides i projectes professionals necessaris però que s’han observat com a poc coneguts.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T06
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Miralpeix Pujol, Immaculada
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Estudis Àrabs i Hebreus
Estudis Francesos
Estudis Literaris
Filologia Catalana
Filologia Clàssica
Filologia Hispànica
Lingüística
Llengües i Literatures Modernes
Llengües Romàniques i les seves Literatures
Assignatures implicades: 
Pràctiques Externes (Directament)
Altres assignatures dels graus (Indirectament)
Estratègies docents per la millora/innovació: