Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Potenciar que l’estudiant redescobreixi les possibilitats biogràfiques que posseeix per pensar i compenetrar-se amb la idea de complexitat, a partir d’una mirada transversal i multidimensional de la seva realitat personal i professional.

- Permetre que l’estudiant reconegui a través de la seva pròpia autobiografia com ha anat incorporant i transformant el coneixement.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/046
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sangrà Boladeres, Antoni
Participants: 
Silvia Iannitelli Muscolo, Elisabet Tejero Gil, Toni López Rodríguez, Rosa Maria Alemany Monleon, Paula Duran Monfort, Núria Cabero Olaya
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Treball Social
Assignatures implicades: 
Epistemologia del Treball Social
Habilitats Socials i comunicatives
Rol i identitat del Treball Social
Política Social i societats en transformació
Supervisió II