Gamificació per millorar el coneixement dels infermers sobre les malalties infeccioses i conscienciar-los de la problemàtica de resistència als antibiòtics

Les malalties infeccioses són un greu problema de salut pública, sobretot la nivell hospitalari (infeccions nosocomials).

El personal d'infermeria pot jugar un paper molt important en el copntrol d'infeccions, ja sigui fomentant mesures d'higiene com la correcta neteja i desinfecció. Per aquest motiu és necessari que els futurs professionals sanitaris tinguin coneixement sobre els microorganismes patògens més rellevants i el tipus de malalties infeccioses que causen. 

La resistència als antibiòtics és un greu problema de salut pública.

Es produeix quan els microorganismes (bacteris, fongs, virus i paràsits) pateixen canvis després de ser exposats  als agents antimicrobians (antibiòtics, antifúngics, antivírics i antiparasitaris) i com a resultat es tornen ineficaços i les infeccions persisteixen a l’organisme incrementant el risc de propagació a altres persones.

És considera actualment un motiu de preocupació a nivell mundial, dificultant el tractament de malalties infeccioses  comunes, incrementant la mortalitat i prolongant la malaltia. Sense antimicrobians eficaços pel tractament de malalties infeccioses, intervencions com els transplantaments, la quimioteràpia del càncer o cirurgies majors es convertiran en procediments de risc molt elevat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius de millora: 

Incrementar el coneixement dels futurs infermers sobre els principals patògens de rellevancia clínica i les malalties infeccioses que poden causar. 
Conscienciar els infermers sobre la creixent problemàtica de resistència als antimicrobians.
Conscienciar els futurs professionals sanitaris sobre el paper que poden tenir per conscienciar la població sobre l’ús responsable d’antibiòtics.
Motivar l’alumne mitjançant activitats gamificades.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B32
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fuste Dominguez, Ester
Participants: 
Teresa Vinuesa Aumedes
Josep Maria Sierra Ortigosa
Enrique Limón Cáceres
Eva Garrido Aguilar
Ensenyament/s: 
Farmacia
Assignatures implicades: 
Fisiopatologia: Microbiologia
Estratègies docents per la millora/innovació: 
Documents: