GIAD

Grup d'innovació i assessorament didàctic
Presentació: 

L'objectiu principal és l'ús de metodologies actives per a l'aprenentatge. Per això, es pretén potenciar les habilitats de l'estudiantat en relació amb tres aspectes principalment: aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge entre iguals i l'elaboració de projectes.

Codi UB: 
GINDO-UB/204
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Cabezas Alarcón, Jessica
Membres del grup: 
Claudia Carrasco
Rodrigo Cid
Leticia Fraga
Zaida Franco
Montserrat González
Luciano Hernando
Núria Lorenzo
Joan Mallart
Ángel Marzo
Virginia Matulic
Conchi Reig
Angels Renom
Lluis Sola