Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius principals que preten abordar aquest projecte d'innovació docent són: a/ Millorar la qualitat d’algun dels outputs avaluatitus que es demanen durant el curs en les assignatures on s'ha d'aplicar b/ Ajudar a superar la tradicional recança a emetre judicis entre iguals per part de l’alumnat c/  Reforçar la  bases col·laboratives pel domini de la competència del treball en equip.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/029
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Antoni Vives Riera, Montserrat Yepes Baldó
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Assignatures implicades: 
Història Social Contemporània, Comunicació i Documentació
Estratègies docents per la millora/innovació: