L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el rendiment dels estudiants en la prova final de les assignatures seleccionades a través de l’ús de les TIC durant el curs acadèmic.

Aquesta actuació d'innovació docent es desenvoluparia sota la línia estratègica del PMID, Mentoria i tutoria, entenent que la seva realització optimitzaria els instruments metodològics i tecnològics per fer un seguiment eficient a les necessitats en quant a la preparació de l’examen final dels alumnes de psicologia.

El projecte té com a objectiu realitzar una tutorització online per millorar el rendiment i aprenentatge en l’examen final en dues assignatures del grau de psicologia. Aquesta tutorització es realitzarà incloent video-conferències i fòrums temàtics com a eines tecnològiques a través del campus virtual. Aquestes assignatures ja disposen de tutories planificades pel seguiment dels treballs grupals i individuals, però no hi ha un seguiment sobre l’aprenentatge dels continguts de cara a l’examen final. Aquest fet pot haver repercutit en la diferència de notes obtingudes entre els treballs i l’examen final, que s’ha detectat en els darrers anys. La metodologia a seguir serà la següent:

1. Anàlisi de les estratègies d’estudi de l’examen final. S’administrarà una enquesta per a conèixer en quins moments del curs els alumnes tenen dubtes temàtics sobre l’assignatura i com les videoconferències i fòrums podrien ser útils per ajudar al seu aprenentatge.

2. Incorporació de video-conferències a demanda per part de l’estudiant en una de les assignatures. Al llarg del curs s’obrirà una video-conferència per tema per així motivar el seguiment dels continguts teòrics de l’assignatura i video-conferències a demanda entre final de les classes presencials i el dia oficial de l’examen.

3. Incorporació de fòrums temàtics gestionats pels alumnes al llarg del curs en la segona assignatura. Cada grup d’alumnes es farà càrrec de dinamitzar un fòrum per cada tema de lectura obligatòria al llarg del curs. Cada fòrum estarà obert durant el temps que aquell tema es discuteixi a classe per motivar la lectura de les lectures obligatòries al llarg del curs.

4. Anàlisi de l´ús de les dues tecnologies, percepció de la seva utilitat per part de l’alumnat i impacte en els resultats acadèmics.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T08
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Celdrán Castro, Montserrat
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Estratègies docents per la millora/innovació: