L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte pretén desenvolupar alguns dels objectius següents:

(a) Canviar la distribució tradicional de rols a l’aula.

(b) Fer de l’aula un fòrum de discussió, aprenentatge i posada en pràctica de conceptes.

(c) Desenvolupar les habilitats de raonament i anàlisi dels estudiants, millorant així la quantitat i qualitat de la participació a classe.

(d) Desenvolupar la capacitat dels alumnes per treballar de forma autònoma i en equip dins i fora de l’aula.

(e) Fomentar el compromís i la responsabilitat dels alumnes respecte el propi procés d’aprenentatge.

(f) Desenvolupar la capacitat dels estudiants per dur a terme recerca de forma autònoma i en equip.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/021
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Enric Monforte
Participants: 
Massana Vidal, Elisabeth
Seguro Gómez, M. Isabel
Tirado Mauri, Marta
Clara Escoda
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Documents: